• English
  • Русский
  • Slovenčina

Nachádzate sa tu

Finančné poradenstvo

Firemné poradenstvo

 

Pri zakladaní obchodnej spoločnosti by si mal každý uvedomiť, že ide o proces časovo náročný, ktorý prebieha v niekoľkých krokoch. Tieto kroky na seba nadväzujú a často krát sú potrebné aj právne vedomosti a skúsenosti. Na Slovensku sú ako formy obchodných spoločností najčastejšie preferované spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť. Spoločnosť AFO, s.r.o. Vám ponúka dve základné formy poradenstva pri zakladaní obchodných spoločností alebo pri zmene v obchodnej spoločnosti (zmena obchodného mena, sídla, predmetu podnikania a pod.), a to:

  • asistenčné služby,
  • kompletné založenie obchodnej spoločnosti (s.r.o. alebo a.s.).

Poskytnutie poradenstva v podobe Asistenčných služieb spočíva v konzultáciách, vysvetlení jednotlivých krokov, v načrtnutí predpokladaného priebehu vzniku obchodnej spoločnosti alebo ich zmien. Taktiež v rámci tejto služby vykonávame kontrolu Vami pripravenej dokumentácie, potrebnej k založeniu obchodnej spoločnosti alebo k zmene údajov v obchodnej spoločnosti.

Kompletné založenie obchodnej spoločnosti alebo zmena v obchodnej spoločnosti v sebe zahŕňa úvodné konzultácie zamerané na správne nastavenie klientom zamýšľanej podnikateľskej aktivity, zmeny v obchodnej spoločnosti. Súčasťou tejto služby je aj vypracovanie všetkých dokumentov, podľa požiadaviek a predstáv klienta. Celý proces sa končí odovzdaním celej dokumentácie a výpisu z obchodného registra so zapísanou obchodnou spoločnosťou klientovi.