• English
 • Русский
 • Slovenčina
 • Profesionalita

  Precíznosť

  Promptnosť

  info (@) afo.sk

    +421 902 837 406

    +421 907 682 515

  Šoltésovej 8, Bratislava

  www.afo.sk

Úvod

Vítajte na stránke spoločnosti AFO, s.r.o., ktorá Vám ponúka kvalitné poradenské služby zamerané na oblasti:.

 • zakladania obchodných spoločností,
 • spravovania obchodných spoločností,
 • predaja ready-made spoločností,
 • realitného poradenstva, spočívajúceho najmä v oblasti objektívneho a nezaujatého posudzovania zmluvnej dokumentácie.

Spoločnosť AFO, s.r.o. bola založená v roku 2013 ako moderne sa profilujúca sa spoločnosť v oblasti poskytovania poradenstva a orientujúca sa na poskytovanie poradenstva s individuálnym a osobným prístupom vo vzťahu ku každému klientovi. Hodnoty, na ktorých je spoločnosť AFO, s.r.o. založená, sú zárukou individuálneho prístupu k požiadavkám a potrebám každého klienta.

 


Naše hodnoty

Profesionalita

Spoločnosť AFO, s.r.o. kladie dôraz na kvalitu poskytovaných služieb, a preto pristupuje ku každému klientovi individuálne a zároveň profesionálne. Naše dlhoročné skúsenosti sa snažíme prispôsobiť klientovým potrebám a záujmom.

Precíznosť

V rámci poskytovania našich služieb dbáme na detaily a snažíme sa priniesť nové riešenia, ktoré môžu klientovi pomôcť pri hľadaní riešenia jeho situácie.

Promptnosť

Sme si vedomí toho, že niekedy je potrebné urobiť alebo prijať rozhodnutie v krátkom časovom období. Preto sa pri poskytovaní našich poradenských služieb držíme známeho hesla: čas sú peniaze a snažíme sa poskytnúť naše služby v čo najkratšom čase bez vplyvu na kvalitu.

 

 

KONTAKTUJTE NÁS

 

 

info(@)afo.sk

 

+421 902 837 406

 

+421 907 682 515

 

AFO, s.r.o.
Šoltésovej 8
Bratislava
811 08
Slovakia